Dva pohodové dny u Sečské přehrady

Je sychravé pondělní ráno a do Kongresového centra Jezerka, několik kilometrů od Sečské přehrady, se sjeli účastníci již 19. ročníku Setkání uživatelů. Pro letošní rok pro ně byl opět připraven bohatý odborný i volnočasový program. Dopolední blok sekce Veřejná správa byl naplněn rekapitulací novinek, včetně aktuálního stavu na poli GeoInfoStrategie. Byly prezentovány naše zkušenosti (Český Krumlov, Velké Meziříčí, Městská část Praha 2) i záměry v oblasti městských portálových řešení. Dana Glosová s kolektivem představila aktuální stav budování GIS v Brně.

Po obědě navázaly prezentace nabytých zkušeností z posledních implementací našich produktů a  inovativní témata Geohubu a UX designu. Následovalo představení vylepšeného produktu Hlášení a čerstvé novinky s názvem My Fleet Tracker. Nechyběla prezentace firemních aktivit v oblasti dopravy, které lze shrnout několika slovy jako Chytré mapy pro chytrou dopravu. Po obědě také začala druhá, paralelní sekce zaměřená na problematiku Integrovaných záchranných systémů a dopravy. Po krátké přestávce proběhly na dopoledne navazující tematické stoly, kde se do diskusí nad vybranými aktuálními tématy zapojili všichni zainteresovaní účastníci. Jsme velmi rádi, že tato část programu každoročně nabývá na popularitě a aktivně se do diskuzí zapojuje stále větší množství účastníků.

Následovaly oblíbené volnočasové aktivity. Řada účastníků se s nadšením a velkým zápalem zapojila do soutěžních aktivit, někteří naopak využili odpoledne pro procházku, či proběhnutí v okolní krásné přírodě. Jiní i tento časový prostor strávili pracovními jednáními. V podobném duchu se nesl i celý společenský večer. Kdo chtěl, mohl si zatančit, kdo měl potřebu diskutovat, mohl se zapojit do pracovních, či společenských diskusí. Ty se v mnoha případech protáhly až do časných ranních hodin.

Úterní slunečné dopoledne bylo zahájeno v obou sekcích dalšími tématickými stoly a workshopy. Účastníci opět živě diskutovali nad společně zvolenými tématy. Poslední část před obědem byla věnována přednáškám o nemovitém majetku a online aplikacích pro objednávání geografických dat (e-Výdej) a předávání geodetické dokumentace (e-Přejímka). Nevyhnuli jsme se ani aktuálnímu tématu voleb s informací o interní aplikace pro snadnou organizaci nejrůznějších typů voleb, připomenuta byla i praktická aplikace Kam mám jít volit? směřující občany přímo do volebních místností.

Dva dny sdílení informací, inspirativních jednání, nových námětů, zpětných vazeb a zábavy jsou za námi. Pohodová atmosféra uplynulých dnů se přenáší do další spolupráce. Věříme, že ti, kdo pohodovou atmosféru Setkání prožili s námi, si odnášejí podobné pocity a dojmy. Naopak ty z vás, kteří u toho tentokrát nebyli, rádi uvidíme příště.

Menu
Nahoru Domů