Vzděláváme se a spolupracujeme s EU

Společnost T-MAPY spol. s r. o. dlouhodobě využívá pro vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s vysokými školami možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů. O aktuálně realizovaných i ukončených projektech se stručně dozvíte v dalších kapitolách.

Expertní domény

Společnost T-MAPY spol. s r.o. ukončila v únoru 2015 realizaci projektu Expertní domény (CZ.1.04/1.1.04/92.00319), který byl finančně podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v globálním grantu - „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA“, blíže pak v oblasti podpory 4.1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Cílem projektu zahájeného v září 2013 bylo podpořit rozvoj zaměstnanců v oblasti specifického vzdělávání tak, aby došlo ke zvýšení kvalifikační úrovně, klíčových dovedností a znalostí ve firemních expertních doménách.

Projekt reagoval na rychlý technologický vývoj v oblasti IT, na vzrůstající požadavky zákazníků a zvyšující se konkurenci na trhu. Realizace projektu zabezpečila zaměstnancům komplexní systém specifického odborného vzdělávání, které je nutné pro výkon činností na odborných pozicích ve společnosti T-MAPY.

Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice - GeoInfoNet

Společnost T-MAPY se v roli aktivního partnera zapojila v červnu 2012 do realizace projektu Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice - GeoInfoNet (CZ.1.07/2.4.00/17.0069), financovaného z OPVK. Hlavním koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, konkrétně Katedra geoinformatiky. Projekt podporuje spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací geoinformatiky.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti VŠ, akademičtí, vědečtí a ostatní pracovníci VŠ koordinátora i partnerských organizací. V rámci realizace projektu GeoInfoNet společnost T-MAPY zajišťuje exkurze studentů a pracovníků partnerských institucí. Současně se pracovníci účastní informačních a odborných přednášek partnerů, stáží a vzdělávacích kurzů. Propojením s ostatními partnery dochází k prohloubení spolupráce a vzájemnému sdílení znalostí z oblasti geoinformatiky.

OPVK - InDOG

Společnost T-MAPY spol. s r.o. je nefinančním partnerem projektu OPVK - InDOG (Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie). Projekt, který je od 1. 2. 2012 řešen Univerzitou Palackého v Olomouci, je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0078). Cílem projektu je inovovace studia doktorských oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na geoinformatiku a kartografii (s dopadem na studenty jiných vysokých škol v ČR podobného zaměření) podporou zaměření studia na nejnovější digitální technologie. Snahou projektu je vytvoření kvalitních podmínek pro moderní a plnohodnotnou přípravu studentů doktorského studia geoinformatiky a kartografie. Z velké řady výstupů budou těmi klíčovými výrazně konkurenceschopnější absolventi nežli doposud a kvalitní studijní prostředí, které přetrvá i po skončení projektu.

Menu
Nahoru Domů