Software

 • Gisplan
  • geografický informačný systém pre podporu efektívneho riadenia miest a obcí
  • podrobný popis riešenia nájdete tu
 • Webový mapový software
  • predaj aj prenájom webových mapových aplikácií
  • podľa konkrétnych potrieb zákazníka dodáme aplikácie využívajúce naše vlastné technológie (T-MapServer), Open Source GIS i aplikácie postavené nad Esri technológiami
  • prevádzka z vlastných serverov, zo serverov zákazníka ale aj využitie cloudových riešení
 • Aplikácia mestského informačného systému
  • desiatky špecializovaných aplikácií pre MIS
  • majetkové aplikácie
  • pasporty
  • aplikácie pre prácu s dátami základných registrov
  • spisová služba
  • ďalšie správne a evidenčné aplikácie
 • Dopravný dispečing
  • moderná aplikácia plne podporujúca prácu dopravného dispečera
  • prehľadné mapové prostredie prepojené s databázovými a komunikačnými modelmi
  • dynamické sledovanie vozidiel, komunikácia so šoférmi, integrácia s cestovnými poriadkami, užívateľsky nastaviteľné prostredie…
  • možnosť prispôsobenia konkrétnemu používaniu
  • podrobnosti tu (v češtine)
 • Gis klient operačného riadenia zložiek IZS
  • tenký desktop GIS klient špeciálne upravený pre využitie pri zložkách IZS
  • súčasť softwarového vybavenia operačných stredísk hasičského záchranného zboru, zdravotníckych záchranných služieb a ďalších zložiek Integrovaného záchranného systému
  • zaistíme tiež integráciu s ďalšími subsystémami informačného systému operačného strediska
 • Rozšírenie k Esri technológiám
  • aplikácie a extenzie rozširujúce základné funkcie serverových (widgety pre ArcGIS for Server API) i desktopových (extenzie pre ArcGIS Desktop) Esri technologií
 • Software pre riečnu navigáciu (Navis)
  • špecializovaný software pre prácu s plavebnou mapou, plavebnými znakmi a funkciami pre riečnu navigáciu
  • dynamické sledovanie a vyhodnocovanie polohy a pohybu lodí
 • Mobilný GIS
  • natívne i všeobecné aplikácie optimalizované pre použitie na mobilných zariadeniach
  • riešenia pre mapové i databázové úlohy, zobrazovanie a zber dát, navigáciu
 • 3D GIS
  • webová mapová aplikácia umožňujúca prezentáciu 3D dát v prostredí bežného prehliadača: 3d.tmapy.cz
  • aplikácia využívajúca 3D GIS technológie spoločnosti Esri
 • Metainformačný systém (metis)
  • štandardné riešenia pre tvorbu, správu a sprístupnenie metadát
  • plná implementácia príslušných noriem
  • integrácia so systémami
  • načítanie metadát z externých systémov, publikácie metadátových služieb
  • podrobnosti tu (v češtine)
Menu
Hore Domov