Schémata a plány linek

Představujeme vám unikátní ucelený systém na produkci dopravních map a schémat.

Rozbalený plán sítě linek

Výhody našeho řešení

 • Automatická příprava dat
  Základní síť linek je připravovaná z dat jízdních řádů v kombinaci se zaznamenanými GPS polohami vozidel.
  Síť linek je kompatibilní s referenční silniční sítí (např. StreetNet).
 • Tiskové výstupy a internetové aplikace z jednoho zdroje
  Výstupem ze systému jsou jak profesionální papírové mapy, tak mapy a schémata optimalizované pro použití v interaktivních webových aplikacích, dispečerských aplikacích a pod.
 • Jeden zdroj, různé typy map
  Ze stejných vstupních dat vytváříme jak mapy linek, tak schémata průběhů.
 • Tématické a odvozené plány a schémata
  Z výchozí sítě linek je možné efektivně připravit např. plán nočních linek, schéma linek podle trakce, mapu cyklospojů nebo turistických tras.
 • Automatické výstupy pro další systémy
  Na příklad průběhy jednotlivých linek je možné připravit v několika podobách a automaticky je vkládat do jízdních řádů.

Vybrané ukázky nabízených produktů:

Schéma linek podle frekvence spojů
Schéma linek podle trakce
Různé podoby jedné linky

Máte zájem o více informací?

Napište nám na doprava@tmapy.cz.

Menu
Nahoru Domů