Profil spoločnosti

História a súčastnosť

Spoločnost T-MAPY spol. s r.o. bola založená v roku 1992. Od začiatku svojej existencie sa orientuje na poskytovanie služieb v oblasti informačných a geoinformačných technologií. Dnes patria T-MAPY k najväčším geoinformačným firmám v Českej republike.

Postupné rozširovanie aktivít na slovenskom trhu a narastajúci počet tu realizovaných projektov viedol k vytvoreniu pobočky v Banskej Bystrici. V jeseni roku 2014 sa T-MAPY stali vlastníkom slovenskej spoločnosti GISTA s. r. o., progresívnej geoinformatickej firmy špecializujúcej sa na vývoj OpenSource GIS riešení pre privátny a verejný sektor. Prepojením dlhoročných znalostí a skúseností oboch firiem vznikol jeden z najvýznamnejších subjektov na poli GIS na Slovensku. V roku 2015 prevzala obchodné aktivity na slovenskom trhu samostatná dcérska spoločnosť s názvom T-MAPY Slovensko s. r. o.

Identifikačné údaje firmy

Názov: T-MAPY Slovensko s. r.o.
Sídlo: Medený Hámor 15, Banská Bystrice, 974 01
Telefón: +421 911 158 586
E-mail: info@tmapy.sk
Web: www.tmapy.sk
IČO: 43995187
DIČ: 2022545096
IČ DPH: SK2022545096
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro vl. č. 28539/S
Bankové spojenie: SK1611000000002627088658
Menu
Hore Domov