Profil společnosti

Historie a současnost

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. V roce 2003 došlo spojením tří společností – T-MAPY, Hydrosoft Praha a Sirion – ke vzniku jednoho z nejsilnějších subjektů na českém trhu geoinformačních technologií. Tento rozvoj byl doprovázen rozšiřováním činnosti společnosti od zpracování dat a implementace software třetích stran až po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti.

T-MAPY dnes patří mezi lídry v oblasti geoinformačních technologií v České republice. Dodáváme komplexní řešení pro veřejnou správu, dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování, armádu i životní prostředí. Jsme partnerem nadnárodní skupiny T-Kartor Group a podílíme se na řešení zahraničních projektů.

Naším cílem je pomáhat vám lépe pracovat s prostorovými informacemi. Geografický informační systém chápeme jako živý organismus, který v sobě integruje data, hardware, software i všechny jeho uživatele. Ve všech fázích jeho vývoje zdůrazňujeme poslední ze tří písmen v názvu GIS – tedy „S“ jako systém. Snažíme se, aby cílem realizačního týmu složeného ze zadavatele, dodavatelů a integrátora byl vždy funkční GIS.

Certifikace ISO

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti je udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Dílčím krokem k dosažení uvedeného cíle je i proces certifikace činnosti společnosti dle norem ISO, který jsme úspěšně zakončili v listopadu 2007 a v říjnu 2009 certifikačními audity provedenými společností CQS. Výsledkem auditů je udělení certifikátů, které potvrzují, že systém managementu jakosti a managementu služeb společnosti T-MAPY je v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO/IEC 20000-1.

Zároveň si vedení společnosti uvědomuje i svoji zodpovědnost za chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Z toho důvodu byl provedený certifikační audit zaměřen i na environmentální management. Výsledkem auditu je udělení certifikátů, které potvrzují, že systém environmentálního managementu společnosti T-MAPY je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001.

Společnost T-MAPY si uvědomuje svoji zodpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí a při své činnosti se řídí těmito principy:

  • trvalé zlepšování systému řízení v oblastech s dopady na životní prostředí
  • dodržování a uplatňování legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
  • poskytování služeb a produktů podporujících ochranu životního prostředí
  • pravidelné informování zaměstnanců o strategii společnosti v oblasti životního prostředí
  • snižování negativních dopadů odpadu vznikajícího při provozu firmy na životní prostředí
  • šetření energie a neobnovitelných zdrojů, zejména pohonných hmot
  • zohledňování ekologického hlediska při posuzování nákupů, investic a obecně při všech rozhodnutích s možným vlivem na životní prostředí

Vzděláváme se s EU

Společnost T-MAPY dlouhodobě využívá pro vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s vysokými školami možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů. Více informací o realizovaných projektech naleznete zde.

Identifikační údaje firmy

Název: T-MAPY spol. s r.o.
Sídlo: Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03
Telefon: 498 511 111
E-mail: info@tmapy.cz
Web: www.tmapy.cz
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084
Zápis u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú. 8688743/0300
ID schránky: cmz7hm3
CA SSL certifikát: Root SSL CA certificate
SHA1 Fingerprint: 39:7C:C8:52:7D:C2:F1:E7:3F:F3:CB:8D:35:D8:30:70:C5:45:AF:BA
Menu
Nahoru Domů