Zajímavosti o lesích v okolí Brna, tipy na výlet i plánování trasy v novém portálu lesweb.brno

Nový portál má dvě hlavní části – informační a mapovou. Na úvodní stránce návštěvníci najdou informace o aktuálním dění v příměstských lesích, zajímavosti na úseku ochrany přírody a krajiny, myslivosti, fauny, flóry, lesní pedagogiky pro děti a podobně. Podrobně je zde popsáno 8 lesních oblastí včetně fotografií.

Lesweb.brno - Úvodní stránka portálu s informacemi o aktuálním dění v příměstských lesích.
Úvodní stránka portálu obsahuje mimo jiné aktuální informace o dění v příměstských lesích.
Lesweb.brno - V mapové části portálu jsou připraveny 4 mapové aplikace
V mapové části portálu jsou připraveny 4 mapové aplikace, které mohou návštěvníci využít nejen pro naplánování výletu, ale naleznou zde i řadu zajímavých informací např. o ochraně přírody.

Cílem nového portálu je popularizovat význam příměstského lesa, lákat místní obyvatele k příjemnému trávení volného času v přírodě a zároveň návštěvníky lesů vhodným způsobem informovat a vychovávat.

Menu
Nahoru Domů