Podporujeme

T-MAPY, to nejsou jen projekty a zakázky pro vás, ale od samotného vzniku firmy se také věnujeme podpoře neziskového sektoru a podporujeme řadu občanských sdružení a aktivit z oblasti společenské, sociální, kulturní i sportovní. Rádi bychom vám některé z nich krátce představili a inspirovali k obdobné činnosti.

Obecně prospěšná společnost Prostor Pro

Prostor Pro realizuje sociální projekty typu provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a mateřský klub Pohoda pro maminky na mateřské dovolené. V průběhu roku organizuje kulturní (KLÍDEK fest) a zážitkové akce (labyrint lan – víkendové lanové centrum pro děti a mládež). Novou prospěšnou sociální službou je pak Streetwork, která se snaží kontaktovat jednotlivce nebo skupiny v jejich přirozeném prostředí. Streetworker se snaží mladým lidem zprostředkovat pomoc přímo na místech, kde tráví většinu času: v ulicích, parcích, klubech, hernách, na zastávkách a nádražích. Finančně podporujeme sociální a volnočasové aktivity organizace zaměřené především na děti a mládež.

Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách

Jedním z hlavních cílů Občanského sdružení rodičů při Speciálních školách je zlepšování schopností postižených dětí tak, aby se po skončení školní docházky dokázaly snáze začlenit do běžného života. I zde se finanční podporou snažíme podpořit současné aktivity sdružení.

Divadlo dětem Michaely Novozámské

Činnost Divadla dětem je v současné době zaměřena převážně na výchovné koncerty pro děti mateřských a základních škol a na hudební tvorbu pro děti, mimo jiné i na vydávání CD autorských písní a hudebních pohádek pro děti. Tvorba Hudebního divadla dětem se cele orientuje na dětského diváka a posluchače, poutavě a citlivě mu přináší obohacení po stránce kulturní, výchovné i citové. Koncerty s divadelní výpravou a hudební pohádky probíhají zpravidla v rámci dopoledních výchovných představení, v divadlech města a obcí ČR. Ročně je navštíví 30 000-50 000 dětí. Hudební představení a koncerty, plné dobré muziky a písniček, jsou samozřejmě přístupné i široké veřejnosti. Divadlo podporujeme materiálně i finančně od roku 2004.

Dobré divadlo

Dobré divadlo je sdružení, které se snaží obcím a městům doplnit nebo rozšířit jejich společenský život. Sdružení nabízí hodnotnou kulturu obyčejným lidem. V této souvislosti organizuje divadelní představení amatérských souborů ve východních Čechách. Materiálově a finančně je podporujeme od roku 2007.

Český svaz orientačního běhu

Prostřednictvím Českého svazu orientačního běhu již více jak deset let podporujeme další rozvoj orientačního běhu v České republice v podobě finanční a materiálové podpory při organizování celostátních i světových akcí. V uplynulých letech jsme přispěli i na činnost reprezentačního družstva České republiky.

Oddíl orientačního běhu OK99 Hradec Králové

Také prostřednictvím oddílu OK99 Hradec Králové se zaměřujeme na podporu mládeže. Poskytujeme materiální podporu při organizování závodů a finančně podporujeme tvorbu map pro orientační běh.

MFK Dobříš

Dlouhodobě finančně podporujeme mužstvo starších žáků fotbalového klubu v Dobříši.

Menu
Nahoru Domů