Obchodný partneri

 • Softip
  Návrh a implementácia softvérových projektov, vývoj a údržba softvérových produktov a s tým spojenými službami.
 • Slovenská agentúra životného prostredia
  Odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny.
 • Datalan
  Významný poskytovateľ IT riešení a služieb.
 • Lomtec
  Webové riešenia, pokročilé e-commerce aplikácie a vývoj softvéru na zakázku.
 • Esprit
  Geografické informačné systémy, digitálna kartografia, geovedné disciplíny a vývoj na mieru.
 • Hrdlička Slovakia
  Riešenia pre stavebné firmy a investorov.
 • Eurosense
  Geodetické a kartografické práce, letecké snímkovanie, vektorové mapovanie, tvorba digitálneho terénneho modelu a 3D modelov miest.
 • Geodis
  Služby v oblasti fotogrametrie a geodézie.
Menu
Hore Domov