Nové WMTS služby RÚIAN a Katastrální mapa

Připravili jsme pro vás nové WMTS služby RÚIAN a Katastrální mapa. Nabízené služby byly vytvořeny za přísného dohledu kartografů a respektují směrnice pro publikaci dat velkého měřítka. Kvalitní vizualizace a vnitřní logika dat přispívá mimo jiné k maximální čitelnosti mapy. Tyto služby je tak možné využít jako referenční podklad, ale i jako plně informační mapy základních prostorových registrů.

Služby si můžete rovnou vyzkoušet, stačí kliknout na příslušný obrázek. Více informací o nových službách naleznete níže na této stránce.

Nabízené služby mají zajištěnou pravidelnou denní (resp. měsíční) aktualizaci. Na rozdíl od jiných poskytovatelů podobných služeb věnujeme velkou pozornost správné vizualizaci dat.

RÚIAN

Jedná se o sadu WMTS služeb s naší vlastní vizualizací a zajištěnou denní (resp. měsíční) aktualizací. Sada obsahuje následující služby:

  • Správní hranice (obsahuje kraje, ORP, POU, obce a katastrální území),
  • Volební okrsky (včetně příslušnosti adres k jednotlivým okrskům),
  • Ulice (průběhy a názvy uličních úseků z databáze RÚIAN),
  • Stavební objekty (vizualizované dle způsobu využití stavby),
  • Adresní místa (definiční bod adresního místa je doplněný číslem popisným/evidenčním a orientačním).

Katastrální mapa

Jedná se o sadu WMTS služeb s naší vlastní vizualizací a zajištěnou měsíční aktualizací. Sada obsahuje následující služby:

  • Katastrální mapa (obraz katastrální mapy v podobě DKM, KMD a UKM vložený do RÚIAN),
  • Věcná břemena (zapsaná do ISKN po 1. 1. 2007),
  • BPEJ (hranice a popisky BPEJ v lokalitách s vyhlášenou DKM).
Menu
Nahoru Domů