Představujeme nové aplikace eVýdej a ePřejímka pro on-line výdej dat a příjem geodetické dokumentace

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy spustil dvě zbrusu nové webové aplikace. Prostřednictvím aplikace eVýdej mohou občané i organizace snadno získat data z centrálního datového skladu IRP. ePřejímka pak slouží zpracovatelům geodetické dokumentace pro její dálkové podání.

eVýdej

Od konce května mají občané i všechny spolupracující subjekty (odbory magistrátu, městské části, příspěvkové organizace, výzkumné instituce, projektanti apod.) k dispozici nový způsob, jak získat data z centrálního datového skladu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Aplikace eVýdej pro on-line výdej dat
Nová webová aplikace eVýdej umožňuje zaregistrovaným uživatelům snadno vytvořit on-line objednávku dat.

Nová webová aplikace eVýdej umožňuje zaregistrovaným uživatelům snadno vytvořit on-line objednávku dat. Celý proces je velmi jednoduchý a probíhá ve třech krocích. Uživatel zvolí požadovanou oblast, vybere výdejní sadu a zadá požadovaný formát dat. Objednávka je následně automaticky zpracována.

Proces výdeje dat je velmi jednoduchý a probíhá ve třech krocích: výběr oblasti, datové sady a formátu.

Vedle veřejné části je součástí aplikace také interní rozhraní pro správce výdeje dat. To umožňuje kompletní správu celého systému výdeje - zaregistrování datových zdrojů, sestavení výdejních sad přiřazení vlastních exportních nástrojů, stanovení podmínek výdeje atd. Součástí interního rozhraní jsou také nástroje pro řízení fronty exportních požadavků a sledování statistik výdejů.

Aplikace eVýdej v rámci jednoho prostředí nabízí všechny nástroje jak pro výdej dat, tak pro kompletní správu systému výdeje a to bez požadavku na další software. Díky své konfigurovatelnosti se jedná o univerzální aplikaci vhodnou pro:

  • automatizaci rutinních požadavků na výdej dat,
  • zpřístupnění většího množství dat interním i externím uživatelům (ÚAP, ÚPD, Opendata, archivy rastrových dat atd.),
  • evidenci a vyšší kontrolu vydávaných dat,
  • provozování e-shopu s geografickými daty.

ePřejímka

Vedle aplikace pro výdej dat jsme pro IPR Prahy vytvořili i novou webovou aplikaci pro příjem geodetické dokumentace.

Aplikace ePřejímka pro příjem geodetické dokumentace
Aplikace ePřejímka umožňuje všem zaregistrovaným zpracovatelům geodetické dokumentace její dálkové podání prostřednictvím webového formuláře.

Aplikace ePřejímka umožňuje všem zaregistrovaným zpracovatelům geodetické dokumentace její dálkové podání prostřednictvím webového formuláře. Zpracovatel jednoduše ve třech krocích vyplní základní informace o dokumentaci, nahraje ji v elektronické podobě do systému a zakreslí zájmové území do mapy. Následně vše odešle na úřad, kde je provedena kontrola. Informace o průběhu kontroly obdrží zpracovatel prostřednictvím emailové zprávy, nebo je může zjistit on-line v rámci aplikace. Zároveň je mu vystaven a potvrzen předávací protokol.

Při elektronickém podání geodetické dokumentace zpracovatel vyplní základní informace, přiloží příslušný soubor a zakreslí zájmové území do mapy.

Aplikace ePřejímka usnadňuje zaměstnancům IRP převzetí a kontrolu stovek dokumentací, které musí každý měsíc zpracovat. Zároveň se spuštěním této aplikace se výrazně zjednodušila komunikace mezi zpracovatelem a příjemcem dokumentace.

Po schválení příslušných předpisů bude v rámci rozvoje aplikace doplněna automatická kontrola dokumentace. Ve výhledu je i propojení aplikace se spisovou službou IPR Praha a automatizované zasílání předávacích protokolů přímo na příslušný stavební úřad.

Menu
Nahoru Domů