Metainformační systém metis5

Jako reakci na vznikající povinnosti v rámci implementace směrnice INSPIRE jsme vyvinuli nový metainformační systém metis5, který byl vytvořen tak, aby co nejvíce usnadnil práci s geografickými metainformacemi.

Systém metis5 je webová aplikace, která slouží primárně k evidenci metadat geografických datových sad a služeb založených na geografických datech (odpovídá základnímu rozdělení INSPIRE metadat).

Metadatové záznamy jsou ukládány v souladu s českým národním metadatovým profilem, což zaručuje interoperabilitu metadatových systémů. Správnost vyplnění položek je kontrolována pomocí validátoru, metadatové záznamy jsou tak vždy kompletní.

Základní vlastnosti:

  • komplexní práce s metadaty: vytváření a ukládání, správa, vyhledávání, zobrazování, stahování a publikace metadat,
  • zobrazení vazeb mezi metadaty datových sad a souvisejících služeb,
  • propojení s externími zdroji (datová úložiště, jiné CSW katalogy),
  • uživatelské role pro zajištění bezpečnosti a oddělení uživatelských práv,
  • kompletní implementace českého národního metadatového profilu a souvisejících požadavků směrnice INSPIRE,
  • lze využít i pro jiné typy metainformací (aplikace, mapové projekty apod.),
  • volně stojící aplikace i komponenta v rámci řešení geoportálu.

Normy a standardy:

  • respektuje normy ISO 19115, ISO 19119 a ISO 19139,
  • metadatový katalog založený na standardu OGC CSW 2.0.2,
  • garance správné struktury a obsahu metadatových záznamů dle českého národního metadatového profilu díky vestavěnému validátoru.
Základní rozhraní pro správu metadatových záznamů.
Menu
Nahoru Domů