Dispečink veřejné dopravy

Nabízíme vám moderní řešení dispečinku pro

 • řízení dopravy,
 • řešení a prevenci kolizních situací,
 • poskytování informací o aktuálním provozu (pro cestující nebo jako vstup pro další systémy),
 • řízení zastávkových panelů,
 • sledování historie provozu až 1 rok zpět (pro případné řešení reklamací),
 • statistické vyhodnocení provozu.

Hlavní výhody našeho řešení

 • Nejmodernější technologie
  • Rychlá odezva
   Rychlost a uživatelský komfort jsou klíčové vlastnosti. Při vývoji využíváme zkušeností se systémy pro integrovaný záchranný systém.
  • Konfigurovatelné funkce a vzhled
   Každý uživatel si může nastavit mezní hodnoty pro upozornění např. o zpoždění spoje. Zapnutí a umístění jednotlivých oken aplikace je možné libovolně měnit.
  • Podpora autonomního automatického provozu
   Systém může pracovat kdekoliv na škále od automatického modu, kdy dispečer jen občas sleduje provoz, až po plné zapojení dispečera do řízení provozu.
 • Vstupní data různých protokolů
  • Zpracováváme vstupní data různých protokolů
   Podporujeme komunikaci s vozidly vybavenými systémy od firem Mikroelektronika, EMTEST, Telmax a další. Zpracováváme data o pohybu vlaků ze systému SŽDC (ČD).
 • Vyspělé mapové funkce
  • Práce s „živou“ mapou
   Přímo v mapě je možné vyhledávat trasy, kreslit poznámky, zobrazovat kontextové informace...
  • Doplňkové mapové vrstvy
   Do mapy je možné přidat interaktivní vrstvy zastávek, průběhů linek a spojů a tarifních zón a další vrstvy.
 • Nehody a uzavírky
  • Zobrazení nehod a uzavírek
   Informace o nehodách a uzavírkách jsou načítány z Jednotného systému dopravních informací.
  • Upozornění na ovlivnění linek a spojů
   Systém vyhodnotí, jestli dopravní událost ovlivní nějaké spoje. Pokud ano, dispečer o tom dostane zprávu.
  • Návrh alternativní trasy
   Dispečer může navrhnout přímo v mapě alternativní trasu.
 • Rozšiřitelnost
  • Rozšíření o specifické funkce formou nadstavbových modulů na zakázku
  • Rozšíření statistických a reportovacích služeb.
   Na zakázku je možné doplnit speciální reporty pro koordinátora i jednotlivé dopravce. Reporty mohou být generovány na vyžádání nebo pravidelně zasílány e-mailem.

Základní funkce systému

 • On-line sledování provozu
  • Sledování poloh všech vozidel
  • Příjem informací z různých systémů
   Podporujeme komunikaci s vozidly vybavenými systémy od firem Mikroelektronika, EMTEST, Telmax a dalších. Zpracováváme data o pohybu vlaků ze systému SŽDC (ČD).
  • Vyhodnocování jízdy proti jízdním řádům
   Vyhodnocení probíhá v reálném čase na základě polohy vozidla vůči zastávce (označníku). Obvyklá perioda pro zasílání polohy z vozidel je 6 s.
  • Upozornění na výjimečné stavy (předjetí, zpoždění nad definovanou úroveň)
   Míru předjetí a zpoždění, na kterou má být upozorněn, si každý uživatel může nastavit vlastní.
 • Komunikace
  • Textová komunikace s řidiči a dalšími dispečery
  • Podpora pro telefonickou komunikaci skrze ústřednu
   Přímo z dispečerské aplikace je možné vyvolat hovor na mobil řidiče nebo vozidlovou jednotku.
 • Informace pro další systémy
 • Vyhodnocování návazností
  • Upozornění dispečera na ohrožené návaznosti
  • Automatické zasílání zpráv na vozidla
   Na vozidlo, které má čekat v rámci garantované návaznosti, je s předstihem odesílána zpráva zda a jak dlouho má čekat.
 • Historie, statistiky, reporty
  • Uchovávání všech dat v historii za jeden rok
   Denně přijímáme milióny záznamů, které uchováváme standardně 1 rok, faktické omezení je ale dáno pouze velikostí diskového prostoru.
  • Zobrazení jízdy vybraného spoje
   Po výběru konkrétního období a spoje se zobrazí jízda spoje jak v mapě, tak v tabulkovém přehledu včetně jízdního řádu, který byl platný v daném období.
  • Statistiky pravidelnosti provozu
   Statistické vyhodnocení slouží ke kontrole plnění smluv a optimalizaci sítě linek a jízdních řádů.
 • Distribuované řešení
  • Do systému mohou vstoupit pracovníci různých subjektů
   V jednu chvíli může stejný systém používat dispečer koordinátora i dispečeři dopravců, přístupy se řídí na základě přidělených práv.

Máte zájem o více informací? Chcete si aplikaci sami vyzkoušet?

Napište nám na doprava@tmapy.cz.

Menu
Nahoru Domů