V aplikaci Bombardování Brna nyní naleznete více než 800 dosud nezveřejněných fotografií

V loňském roce jsme v rámci 70. výročí série bombových útoků na Brno v letech 1944 – 1945 vytvořili mapovou aplikaci znázorňující místa zasažená nálety. Nyní byly do mapy zaneseny výsledky pokračujících badatelských výzkumů těchto událostí.

Do mapy bylo nově přidáno 60 bodů zásahů bomb a 859 dosud nezveřejněných fotografií. Řada již dříve lokalizovaných míst leteckých útoků byla upřesněna a v mapě upravena. Momentálně tak aplikace Bombardování Brna eviduje 1256 dopadů leteckých pum a 1719 fotografií následků bombardování.

Mapová aplikace byla vyvinuta v úzké spolupráci s Magistrátem města Brna a Muzeem města Brna.
Menu
Nahoru Domů